Praktische schikkingen voor bestellingen en leveringen

BESTELLINGEN

Alle bestellingen moeten schriftelijk gericht worden aan ons Order Management team: 

Elk product kan enkel per beschreven minimale hoeveelheid besteld worden. Een bestelling bestaande uit goederen die het assortiment van Engis, Wielsbeke en/of Visé combineren, kunnen niet met hetzelfde transport geleverd worden. Meer informatie kunt u verkrijgen via ons Order Management team.

TRANSPORT

Alle palletgoederen worden franco geleverd tegen een van volgende voorwaarden:  

  • Minimale aankoopwaarde van 1.500 €
  • Hoofdstuk 11, Retail, minimale aankoopwaarde van 1.000 €
  • Glaswol: vanaf 4 palletten (verkoop enkel per volle pallet)
  • Rotswol: zie producttabel (verkoop enkel per volle pallet)
  • Gipsblokken: vanaf 10 palletten
  • Danoline: > 100m²
  • Accessoires Danoline: de benodigde hoeveelheid van de bestelde platen of minder
  • Alle andere producten vanaf 5 ton

Een gevraagd of gecommuniceerd aankomstuur van de vrachtwagen is indicatief, maar geen garantie. De klant is verantwoordelijk voor een goede toegankelijkheid van de leverplaats. Het lossen van de vracht voorziet 5 minuten per te leveren pallet. Extra los- en wachttijd wordt gefactureerd per begonnen kwartier. 
De maximale laadcapaciteit binnen België is afhankelijk van het type vrachtwagen: 

Huifwagen 28 ton
Oplegger met heftruck (Kooiaap) 25 ton
Vrachtwagen met kraan van 14 m 23 ton
Vrachtwagen met kraan van 24 m 18 ton
Oplegger met kraan van 22 m 22 ton

 

Transportkosten

Leveringsforfait voor bestellingen onder franco leveringsvoorwaarden, exclusief Danoline, glas- en  rotswol 80 € / transport
Danoline: leveringsforfait voor bestellingen onder franco leveringsvoorwaarden 140 € / transport
Rechtstreekse levering vanuit Engis aan derden in naam van de klant 125 € / transport
Extra losplaats voor palletgoederen binnen een straal van 50 km 60 € / losplaats
Extra losplaats voor bulk binnen een straal van 50 km 65 € / losplaats
Lossen van de vrachtwagen op de grond (Gyraf of Kooiaap) 110 € / transport
Lossen van de vrachtwagen in de hoogte (18 & 23 m), niet beschikbaar voor glas- en rotswol 335 € / transport
Extra los- en wachttijd 50 € / uur
Extra los- en wachttijd met kraan of heftruck 70 € / uur

 

Voor Bulkwagens (30 ton) met een gefactureerde bestelhoeveelheid van minder dan 25 ton wordt een toeslag van 25 € /ton aangerekend Voor elke bestelde ton die we niet af kunnen leveren, wordt een verwerkingskost van 25 € /ton aangerekend.

Leveringen met kraan (Gyraf) of heftruck (Kooiaap) kunnen kosteloos tot 24 uur voor de afgesproken leveringsdatum geannuleerd worden. Daarna wordt de dienstverlening aangerekend aan de eerder vermelde tarieven. 

Levering met kraanwagen (Gyraf)

Leveringen met kraanwagen kunnen enkel ingepland worden door middel van een reservering bij onze logistieke dienst.
De bestellingen van goederen dienen 2 werkdagen voor de geplande leveringsdatum doorgestuurd te worden en moeten voorzien zijn van een duidelijk leveradres, namen van 2 verantwoordelijken ter plaatse met een bereikbaar telefoonnummer. 
Het lossen van goederen op de grond kan tot 7m, gerekend vanuit de as van de kraan. Leveringen op hoogte zijn enkel van toepassing op palletten met maximaal 20 platen in gekantelde toestand (verticaal), volgens onderstaand diagram. 
Voor het samenstellen van deze speciale stapels geldt een meerprijs van 0,03 € /m², met een minimum van 25 €

Indien logistiek mogelijk, kunnen meerdere vrachtwagens met leveringen van Knauf door de kraanwagen (Gyraf) gelost worden. De toeslag hiervoor wordt berekend op basis van het extra uur- tarief voor los- en wachttijd.

VERPAKKINGEN

Verbruiksgoederen

Losse hoes voor gipskartonplatenpallet: 5,00 € / hoes
Met hoes verpakken van gipskartonplatenpallet: 11,90 € / pallet

 

Teruggenomen verpakkingen

Europalletten: 10,00 € / pallet
Palletten voor gipskartonplaten: 34,80 € / pallet
Racks voor profielen: 50,82 € / rack

 

Operationele verwerking

De geleverde palletten en goederen worden gezamenlijk gefactureerd om de controle van de goederen met de leveringsnota en de factuur te vereenvoudigen. De paletten voor glas- en rotswol zijn voor eenmalig gebruik en worden niet teruggenomen. 

De terugname van palletten of racks moet uitdrukkelijk op een bestelling vermeld staan. Enkel recycleerbare palletten in goede staat, die deel uitmaken van een open saldo over maximaal 12 maanden, worden teruggenomen. Het openstaande saldo van onze palletten bij u kunt u opvragen bij ons Order Management team.

De terugname van palletten, buiten de uitlevering van goederen om, gebeurt op afspraak met ons Order Management team. Er worden geen palletten opgehaald op werven zonder aanlevering van goederen.

Het crediteren van teruggezonden palletten gebeurt op basis van ontvangen en afgetekende teruggavebonnen voor palletten in goede staat.

De levering van profielen op racks alsook de terugname van deze racks is enkel mogelijk vanuit en door Wielsbeke.  

TERUGNAME MATERIALEN

Beschadigd of verkeerd geleverd materiaal 

Voor alle materialen die gedurende het transport beschadigd werden of bij levering niet overeenkomen met uw bestelbon, maakt u melding op de CMR of leveringsnota en informeert u ons Order Management team. Indien de transporteur de goederen om logistieke redenen niet meteen kan terugnemen, zal ons Order Management team samen met u een nieuw afhaalmoment overeenkomen. 

Materiaal in goede staat

Enkel materiaal in perfecte staat, dat deel uitmaakt van het stockassortiment van Engis, Wielsbeke of Visé, wordt binnen de maand van verkoop en mits akkoord van de vertegenwoordiger, teruggenomen. 
Deze materialen worden gecrediteerd met een minwaarde van 20% en met verrekening van de transportkosten voor de retour.