Referentiesystemen voor gebouwen

Referentiesystemen voor gebouwen

Naast de certificeringen in verband met bouwproducten bestaan er ook certificeringen in verband met het gebouw in zijn geheel. In dat geval gaat het vaak om referentiesystemen waarnaar de verschillende betrokkenen van een bouwproject zich willen richten. Afhankelijk van het type referentiesysteem wordt de nadruk op een of meerdere technische aspecten gelegd: akoestiek - toegankelijkheid - milieu - luchtkwaliteit - duurzaamheid - levenskwaliteit - openbaar vervoer, enz.

Op het einde van het proces wordt het gebouw geëvalueerd door een keuringsinstantie op basis van een verdeelsleutel die eigen is aan het type certificering. Het gebouw krijgt dan een eindscore, in punten of in procent, en een certificaat.

Het gebruik van de Knauf-materialen in duurzame gebouwen draagt in hoge mate bij aan de creatie van gezonde, comfortabele en goed functionerende ruimten. Onze producten worden onderworpen aan levenscyclusanalyses en zijn in overeenstemming met verschillende milieucertificeringen. Het zijn deze eigenschappen die wij in dit hoofdstuk willen benadrukken, aan de hand van de terbeschikkingstelling van technische milieu-informatiebladen die zijn afgestemd op de belangrijkste referentiesystemen voor duurzame gebouwen.

BREEAM 

[Building Research Establishment Environmental Assessment Method]

Meer lezen

LEED 

[Leadership in Energy and Environmental Design]

Meer lezen

HQE

[Haute Qualité Environnementale]

Meer lezen

 

DGNB

[Deutsche Gesellschaft für Nachaltiges Bauen or German Sustainable Building Council]

Meer lezen