Environmental product declarations - EPD

Om tegemoet te komen aan de toenemende vraag van specialisten in de bouw naar milieu-informatie, kunnen de producenten van bouwmaterialen specifieke gegevens meedelen via de milieuverklaringen. Van die laatste bestaan er drie types, die worden geregeld door internationale normen.

 

De ISO-norm 14025 bepaalt de verklaringen van type III: de ecoprofielen of EPD's [Environmental Product Declarations]

Dit type verklaring omvat kwantitatieve gegevens, afkomstig van de fabrikant,   over de impact van zijn producten met betrekking tot de belangrijkste milieu-indicatoren (CO2, broeikaseffect, waterverbruik, afval, enz.).  Deze gegevens worden gecontroleerd door een onafhankelijke derde en berusten grotendeels op een levenscyclusanalyse (LCA). Deze analyse evalueert de impact van een materiaal tijdens de volledige levensduur  , van de ontginning en het vervoer van de grondstoffen tot de recyclage   na   afdanking, via de productie-, de transport-, de verwerkings- en de gebruiksfase.

Deze EPD's moeten dan worden opgenomen in een nationale databank.In België wordt deze databank momenteel gecreëerd, in samenwerking met de BMP (federatie van bouwmaterialenproducenten) en de FOD Economie.Om die reden werden de meeste van onze huidige EPD's in de Duitse databank IBU gepubliceerd.

Betrokken producten

Program operator

Certificaat te downloaden

Knauf Insulation Urbanscape German database (IBU) Klik op de link om het certificaat te downloaden
Knauf Diamond Board German database (IBU) Klik op de link om het certificaat te downloaden
Knauf FE Vloeivloer German database (IBU) Klik op de link om het certificaat te downloaden
Knauf Rotkalk-Noblo-SP260 German database (IBU) Klik op de link om het certificaat te downloaden
Knauf SupraCem-SupraCem Pro German database (IBU) Klik op de link om het certificaat te downloaden
Knauf Aquapanel German database (IBU) Klik op de link om het certificaat te downloaden : DE - EN
Knauf Vidiwall German database (IBU) Klik op de link om het certificaat te downloaden
Knauf Insulation 032 033 slabs GMW German database (IBU) Klik op de link om het certificaat te downloaden
Knauf Insulation 032 roll GMW German database (IBU) Klik op de link om het certificaat te downloaden
Knauf Insulation 035 roll GMW German database (IBU) Klik op de link om het certificaat te downloaden
Knauf Insulation 036 038 rolls GMW German database (IBU) Klik op de link om het certificaat te downloaden
Knauf Insulation 040 roll GMW Germandatabase (IBU) Klik op de link om het certificaat te downloaden
Knauf Insulation Supafil Cavity Wall Germandatabase (IBU) Klik op de link om het certificaat te downloaden
Knauf Insulation Supafil Loft German database (IBU) Klik op de link om het certificaat te downloaden
Knauf Insulation Supafil Timberframe German database (IBU) Klik op de link om het certificaat te downloaden