Gipspleisters

Gipspleisters

Kunnen gipspleisters in een badkamer toegepast worden?

Gipsgebonden pleisters worden frequent en met succes toegepast in private badkamers.Feit is echter dat gipsgebonden materialen, indien ze constant onderhevig blijven aan vocht, op termijn zullen degraderen. Daarom moet je ze, daar waar nodig (vb. rond het bad en de douche), extra beschermen met speciale waterdichte producten of systemen die een volledige waterdichtheid garanderen. Zo zijn er in de handel speciale waterdichte matten beschikbaar of kan men gebruik maken van een waterdichte primer, zoals Knauf Stopt-Vocht, in combinatie met waterdichte banden voor de hoeken. Ter plaatse van de extra vochtige zone's (zoals de douche) dienen speciale maatregelen getroffen te worden. Het beste is, en bijgevolg ook aan te raden, op deze plaatsen over te schakelen naar een gepaste cementgebonden pleisterlaag. Ook de hoeken van de douche en de aansluitingen met de kuip en de leidingen verdienen extra aandacht. Hier wordt er gebruik gemaakt van een gepaste waterdichte en elastische kit. Uiteraard is het nodig om vochtbestendige lijmen en voegmortels toe te passen.

Hoelang moet ik wachten alvorens een verflaag, behangpapier of betegeling aan te brengen op het gipspleister?

Het gipspleister moet volledig droog zijn alvorens hierop een betegeling of verflaag aan te brengen. Indien nodig moet het lokaal verwarmd worden (warme lucht kan meer vocht opnemen), maar veel belangrijker is deze vochtige lucht te evacueren uit het lokaal door een goede ventilatie of door gebruik te maken van speciale bouwdrogers (droogpotten). Onder goede omstandigheden kan een gipspleister al na een 4-tal weken voldoende droog zijn.

Wat is het verschil tussen een minerale pleisterlaag en een gipslaag?

Met een mineraal pleister (mineraal komt in vrije vorm in de natuur voor) wordt doorgaans een pleister uit cement of kalk met een korrel (zand, marmer, kalksteen, enzovoort) bedoelt. Maar ook een gipspleister is eigenlijk een mineraal pleister, aangezien een gipskristal een mineraal is. Er bestaan echter ook pleisters die mengelingen zijn van verschillende bindmiddelen (bijvoorbeeld kalkcementpleister).

Hoe werk ik de voeg af tussen een wand met gipsplaten en een bepleisterde muur die in elkaars verlengde staan?

Een muur bestaande uit een metselwerk en een gipspleister, of een wand die opgebouwd is uit een structuur met gipsplaten zijn twee totaal verschillende systemen met een verschillende werking. Indien deze muren in elkaars verlengde staan zou je kunnen stellen dat de aansluiting tussen de verschillende materialen (gipspleister-gipsplaat) eenvoudig opgevuld wordt met hetzelfde voegproduct dat je gebruikt voor het afwerken van de gipsplaten. Bij deze techniek is het risico op barstvorming ter hoogte van deze aansluiting, omwille van de verschillende werking van de systemen echter zeer reëel. Bijgevolg is deze werkwijze niet echt aan te raden. De ideale oplossing is. het voorzien van een zuivere en rechte uitzettingsvoeg ter plaatse van deze aansluiting. Dit kan je concreet verwezenlijken door gebruik te maken van een gipsplaat met een rechte en zuivere kant (het maken van een zogenaamde decoratieve schaduwvoeg) of door gebruik te maken van stop- of uitzettingsprofielen voor gipsplaten.

Hoe kan ik scheuren in een oude pleisterlaag herstellen?

Scheuren in een gipspleister kan men V-vormig opensnijden. Vervolgens behandelen met een primer Knauf Diepgrond en vervolgens terug opvullen met een hard voegproduct zoals Knauf Uniflott of een zacht voegproduct zoals Knauf Renoband. Later wordt het gehele plafond voorzien van een gepaste verflaag. Uiteraard dient men er eerst zeker van te zijn dat de ondergrond stabiel is en ook wat de oorzaak van de barstvorming is. De genoemde herstelmethode heeft een kans op slagen als de scheurvorming stabiel is en niet meer verder evolueert. Als de kans groot is dat barstjes en scheurtjes weerkeren, kan je een elastische plafondverf tegen scheuren aanbrengen. Vraag hier naar in je verfspeciaalzaak. Verder kan je ook glasvliesbehang aanbrengen, het glasvlies is stevig genoeg om scheurtjes op te vangen. Glasvlies is het bekendst in verschillende reliëfdessins, maar bestaat ook in een gladde versie, die hiervoor ook geschikt is.

Hoe kan ik scheuren in een oude pleisterlaag herstellen?

Scheuren in een gipspleister kan men V-vormig opensnijden. Vervolgens behandelen met een primer Knauf Diepgrond en vervolgens terug opvullen met een hard voegproduct zoals Knauf Uniflott of een zacht voegproduct zoals Knauf Renoband. Later wordt het gehele plafond voorzien van een gepaste verflaag. Uiteraard dient men er eerst zeker van te zijn dat de ondergrond stabiel is en ook wat de oorzaak van de barstvorming is. De genoemde herstelmethode heeft een kans op slagen als de scheurvorming stabiel is en niet meer verder evolueert. Als de kans groot is dat barstjes en scheurtjes weerkeren, kan je een elastische plafondverf tegen scheuren aanbrengen. Vraag hier naar in je verfspeciaalzaak. Verder kan je ook glasvliesbehang aanbrengen, het glasvlies is stevig genoeg om scheurtjes op te vangen. Glasvlies is het bekendst in verschillende reliëfdessins, maar bestaat ook in een gladde versie, die hiervoor ook geschikt is.

Kan ik een gipspleister aanbrengen op een metselwerk dat in zeer slechte toestand is?

Een gekend probleem is dat oude metselwerken soms zeer zacht, poederig en niet vast zijn. Ongeacht de voorbehandeling, zal de hechting van het pleister dan nooit optimaal zijn. Men kan opteren voor een speciale metalen wapening Knauf Stucanet SN die eerst met pluggen (let op: de pluggen moet corrosiebestendig, voldoende lang en compatibel met deze zachte ondergrond zijn) op de wand wordt bevestigd. Vervolgens wordt het gips doorheen de wapening op de ondergrond aangebracht. Een andere mogelijkheid is natuurlijk het plaatsen van een houten of metalen structuur met hierop gipsplaten die afgewerkt worden volgens de regels der kunst. Alzo blijft men volledig onafhankelijk van de kwaliteit van de ondergrond.

Mogen de pleisterdragers Knauf Stucanet of Knauf Stucplaten rechtstreeks op het dampscherm of de isolatielaag aangebracht worden?

Neen, dit is af te raden. Je kan best een tegenbelatting aanbrengen en hierop Stucanet of Knauf. Stucplaten plaatsen. Enerzijds creëer je zo een spouw tussen de rugkant van de pleisterdrager en het dampscherm of isolatie, waardoor het gips sneller zal drogen. Dit komt het gips alleen maar ten goede.Anderzijds kan je het gips goed in de gaatjes van het Stucanet en in de open voegen tussen de Knauf Stucplaten drukken om een goede hechting te krijgen. Wanneer je de pleisterdrager tegen het dampscherm of isolatie drukt, is dit niet optimaal.

Kan het kwaad als er zoutuitbloeiingen aanwezig zijn op een metselwerk dat bepleisterd moet worden?

De aanwezigheid van uitbloeiingen op het oppervlak van een pleister of het metselwerk duidt op een probleem van zouten afkomstig van het metselwerk. Dit kan wel degelijk leiden tot schade (onthechting, degradatie) aan de pleisterlaag of eventueel aan de later aan te brengen afwerklagen (behang, verf, enz.). Het risico hangt af van diverse factoren zoals de aard van de zouten, de hoeveelheid, het vochtgehalte van de ondergrond, enz. Dikwijls gaat dit fenomeen ook gepaard met een vochtprobleem.

Kan je een gipspleister aanbrengen op een verflaag?

Op een geverfde ondergrond kan je niet met een sluitende garantie een traditionele gipsbepleistering aanbrengen. Het risico dat de oude verflaag loskomt onder invloed van het nieuwe, natte gewicht van de pleisterlaag is reëel en de hechting van het pleistermateriaal zal nooit optimaal zijn, zelfs niet als je gebruikmaakt van een speciale primer. Met alternatieve methoden zoals het gebruik van pleisterdragers, metalen wapening Stucanet SN en Knauf Voorzetwanden kan je deze situatie wel aanpakken, maar doorgaans vergen deze methoden een bijkomende dikte van meerdere centimeters. De eenvoudigste oplossing is het aanbrengen van een speciale, dunne plamuurlaag. Je moet daarvoor eerst het oppervlak grondig reinigen en ontvetten. Vervolgens kan je hierop een speciale primer, zoals Knauf PG 2, en een synthetische en klevende plamuurlaag Knauf F2F aanbrengen met een dikte van enkele millimeters. Na het drogen kan deze afwerklaag nog licht opgeschuurd worden.