HQE

[Haute Qualité Environnementale]

Dit referentiesysteem is een Frans initiatief dat in 1996 van start ging. Hoewel het minder wijdverspreid is als LEED of BREEAM, beoogt het niettemin gemeenschappelijke doelstellingen, met inbegrip van de verlaging van het energie- en waterverbruik en de milieu-impact en het bevorderderen van een gezonde binnenomgeving gedurende de volledige levenscyclus van het gebouw. Het omvat nieuwe en bestaande commerciële en woongebouwen.

Infos : http://www.assohqe.org/