THINK GREEN. BUILD BLUE.

Knauf Blue

De firma Knauf levert al jaren inspanningen om, energiek en vol overtuiging, een verantwoorde milieuaanpak in zijn interne ontwikkelingsstrategie te integreren.

Deze aanpak wordt voornamelijk gekenmerkt door een transversale en globale benadering waarmee wij u in dit hoofdstuk willen laten kennismaken. In dit deel worden immers alle aspecten samengevoegd, waarmee een speler als Knauf rekening mee dient te houden, van de aanvoer van grondstoffen tot de recyclage van afgedankte producten.

Deze databank is voortdurend in ontwikkeling. Laat het ons gerust weten als u graag op de hoogte wordt gehouden van de updates: info@knauf-blue.be

1. Product labelling

Hier vindt u al onze behaalde certificaten, gerelateeerd aan de milieukeuren van type I [overeenkomstig ISO 14024].

Meer lezen

2. Self-declarations

Dit hoofdstuk bevat informatie in verband met onze eigenverklaringen inzake milieuvriendelijkheid van het type II  [overeenkomstig ISO 14021]: 

  • Onze interne fabrikantenkeuren
  • Onze rating-datasheets, die kostbare gegevens verstrekken in het kader van de certificeringsprocedures voor gebouwen.

Meer lezen

 

3. Environmental product declarations

In dit hoofstuk hebben wij de EPD's [milieuverklaringsformulieren van type III overeenkomstig ISO 14025] bijeengebracht, die resulteren uit de levenscyclusanalysestudies (LCA-studies) die wij voor een aantal van onze producten hebben uitgevoerd. Deze EPD's werden gepubliceerd in verschillende internationale databanken.

Meer lezen

 

4. Building certifications

Ontdek in dit hoofdstuk informatie over de belangrijkste internationale referentiesystemen op het gebied van milieucertificeringen voor gebouwen. U kunt er ook onze rating-datasheets terugvinden, die de meerwaarde van onze materialen aantonen volgens de verschillende categorieën die door deze referentiesystemen worden behandeld.

Meer lezen

 

5. Recycling & wastes

Dit hoofdstuk behandelt de afdankingsfase van onze materialen en beschrijft de manier waarop ze kunnen worden opgewerkt en gerecycleerd.

Meer lezen

 

6. Air quality

Dit hoofdstuk behandelt de regelgeving i.v.m. de analyse van deimpact van bouwmaterialen op de kwaliteit van de binnenlucht en de hoeveelheid gifstige stoffen, die hierin teruggevonden worden.

Meer lezen

 

7. ISO certifications

Hier vindt u alle certificeringen op het gebied van kwaliteit-veiligheid-milieu [ISO 9001, ISO 14001 en OHSAS 18001] die verband houden met onze productievestigingen, en aan de hand waarvan wij een globaal risicomanagementbeleid kunnen overwegen.

Meer lezen

 

8.Transport & logistic

Dit hoofdstuk informeert u over de ontwikkeling van onze transportactiviteit over de binnenwateren, en over de manier waarop wij onze interne logistiek optimaliseren om onze CO2-impact te beperken.

Meer lezen

 

9. Reports

Ontdek hier onze rapporten en brochures in verband met de milieuthematiek.

Meer lezen