Knauf introduceert de Delivery Drone

17/1/2018

Intermodaal transport is de toekomst

Neen, vandaag levert Knauf (nog) geen producten en systemen per drone. Ja, Knauf Blue stelt alles in het werk om de toekomst van het bouwproductentransport op onze Belgische (water)wegen zo goed mogelijk te organiseren.

Knauf Blue

De milieuthematiek globaal en oprecht behandelen komt er onvermijdelijk op neer dieper in te gaan op een reeks onderwerpen zoals de recyclage, de luchtkwaliteit of het gebruik van de natuurlijke hulpbronnen.  De trend om de milieu-impact van elke activiteit te beperken, of het nu om een economische dan wel een sociale activiteit gaat, is tegenwoordig transversaal en onomkeerbaar. Ook transport is een enorm belangrijke pijler binnen deze ecologische thematiek.

Ter land, ter zee in in de lucht

Dat we volop inzetten op (intermodaal) transport, mag geen geheim heten. Een uitstekend voorbeeld hiervan is het boottransport. Zo slaagden we er in 2016 in om maar liefst 325 transporten over het water te organiseren met een gemiddelde tonnage van 1300 ton per boot. Zo hielden we maar liefst 14.000 vrachtwagens van de baan: het equivalent van een vrachtwagenfile van ongeveer 1000 km. Dit resulteerde in een aanzienlijke reductie van onze CO2-uitstoot.

Dat onze boten een belangrijk aandeel van onze transportmix zijn, is algemeen geweten. Daarnaast zullen we ook stelselmatig onze vrachtwagenpark verduurzamen. Meer en meer zullen er Knauf vrachtwagens op biogas de Belgische wegen benutten.

Of er morgen Knauf drones het Belgisch luchtruim zullen betreden, kunnen we onmogelijk voorspellen. Het enige wat we kunnen voorspellen, is dat we dagdagelijks het maximale zullen doen om onze logistieke oplossingen te optimaliseren en dit zowel ten gunste van onze klanten en het milieu. Tenslotte is uw gezondheid het hoogste goed.

Kijk naar onze video!