Visie

De standaards van vandaag waren gisteren nog vernieuwingen. Bij Knauf zijn we goed geplaatst om dit te weten aangezien we sinds 1932 op het voorplan staan wat onderzoek binnen ons vakgebied betreft! En ook vandaag richten we onze blik nog steeds resoluut op de toekomst. Om ons beroep - en het uwe - verder te doen evolueren!

Door zijn vermogen tot vernieuwing ter beschikking te stellen van professionals binnen de afwerkingssector, steunt Knauf hen actief in hun streven naar een gemakkelijkere manier van werken, een verbeterd rendement en een onberispelijk eindresultaat. Om in de voorhoede te blijven binnen een veeleisende en concurrentiële sector heeft het bedrijf altijd kunnen steunen op een familiale structuur die trouw is gebleven aan haar waarden en op de bekwaamheid om de behoeften van de klanten te voorzien en erop te anticiperen.

Dit toekomstgerichte karakter ligt aan de basis van een schitterende geografische expansie. Knauf, dat het eerste bedrijf was dat investeerde in Oost-Europa, heeft de weg geopend naar een markt met een veelbelovende toekomst. Vandaag beschikt de onderneming over een foutloze leveringscapaciteit van de Atlantische Oceaan tot aan de Chinese Zee! En ten tijde van de financiële crisissen in Rusland en Azië hebben de onafhankelijkheid en de volharding van de leiders van de groep het mogelijk gemaakt de strategie op wereldschaal aan te houden.

Uiteraard domineert deze langetermijnvisie ook het productaanbod van Knauf. Hoewel het bedrijf over een reserve aan natuurlijk gips van 1,3 miljard ton beschikt, heeft het niet geaarzeld te rekenen op ontzwavelingsgips en andere synthesematerialen. Bij Knauf is vernieuwing een sleutelwaarde en dat zorgt ervoor dat het bedrijf regelmatig voorloopt op de evolutie binnen zijn markt.

Ten slotte heeft de politiek van synergieën met betrouwbare en bekwame partners Knauf in staat gesteld zijn aanbod te diversifiëren en totaaloplossingen aan te bieden die tegemoetkomen aan alle uitdagingen van de afbouw. En zo komt het dat Knauf vandaag behalve op het vlak van pleisters en gipsplaten ook een voortrekkersrol speelt binnen domeinen zoals isolatie of gevelbepleistering.