Recyclage

Recyclage

De bouwsector is in Europa goed voor bijna 50 % van het verbruik van natuurlijke hulpbronnen en voor bijna 40 % van de afvalproductie. Wat dat betreft, hebben de producenten van materialen een belangrijke rol te spelen om deze impact in te perken en bij te dragen aan de realisatie van de Europese doelstellingen van 2030 op het gebied van de verlaging van het energieverbruik en de uitstoot van broeikasgassen.

Wij beschikken vandaag over kwantitatieve gegevens over de impact van onze producten op het milieu, tijdens hun volledige levenscyclus. Op termijn bestaat onze doelstelling erin om steeds milieuvriendelijkere materialen te verkopen, met name door het aandeel van de gerecycleerde grondstoffen te vergroten, maar ook door de efficiëntie van onze productieapparaten en ons vervoer te optimaliseren.

GIPS

Op het gebied van duurzaam bouwen is het gebruik van gerecycleerde materialen een kostbare troef. De gipsindustrie levert dan ook inspanningen om dat gebruik efficiënt te promoten.

Lees meer

GLASWOL

Als producent van mineraalwol leveren wij elk jaar inspanningen om het aandeel van de gerecycleerde inhoud in onze isolatiematerialen te vergroten, in het bijzonder van externe bronnen.

Lees meer