Eigenverklaringen

Eigenverklaringen

Om tegemoet te komen aan de toenemende vraag van specialisten in de bouw naar milieu-informatie, kunnen de producenten van bouwmaterialen specifieke gegevens meedelen via de milieuverklaringen. Van die laatste bestaan er drie types, die worden geregeld door internationale normen.

ISO-norm 14021 bepaalt de verklaringen van type I: de eigenverklaringen

Dit type communicatie wordt rechtstreeks door de fabrikanten opgesteld, of door sectorale groeperingen, bijvoorbeeld in de vorm van teksten, handvesten, logo's of pictogrammen. Een eigenverklaring is het resultaat van een vrijwillige aanpak en de resultaten worden niet gecontroleerd door een externe instelling. In België is de naleving van de in de norm geformuleerde voorschriften verplicht gesteld door een Koninklijk Besluit van 22 mei 2014. Op termijn willen we ervoor zorgen dat deze milieuargumenten algemeen erkend worden op de markt en bijdragen aan de kwalitatieve erkenning van onze producten

Onze firma beschikt over twee categorieën van eigenverklaringen:

Internal quality labels

Identificatie en onderscheiding van onze producten a.d.h.v bijzondere eigenschappen en prestaties.  en. De naar voren gebrachte argumenten zijn in overeenstemming met de norm die de milieuverklaringen van type II regelt.

Meer weten

 

Rating data-sheets

Milieu-informatiebladen, gelijkend op technische informatiebladen/productieinformatiebladen, waarin wij het grootste deel van de informatie hebben vermeld die een vakman nodig zou kunnen hebben, met name in het kader van een certificeringsprocedure voor gebouwen. In deze verklaringen krijgt u antwoord op specifieke vragen.

Meer weten